Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine dopunio je danas preporuke za studentske domove tokom pandemije koronavirusa, koje se tiču higijene, održavanja razmaka, te uputstava za zaposlene.

U zajedničkkim prostorijama u studentskim domovima preporučeno je ograničavanje prisutnih uz poštovanje propisanih distanci od dva metra.

Zaposleni u domovima dužni su stanare upoznati sa informacijama o koronavirusu, te im obezbijediti sapun, tekuću vodu ili 70-postotnu alkoholnu otopinu za dezinfekciju ruku, papirnate ručnike i maramice, vreće za smeće i tekućine za površinsku dezinfekciju.

Zajedničke prostorije moraju se čistiti najmanje dva puta dnevno, dok se šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati i ograde moraju što češće dezinfikovati, a sve prostorije u domu redovno provjetravati.

Na ulazu u dom i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, posebno u koridorima gdje se korisnici često kreću, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.

U uputstvu se navodi da je nepohodno podsticati korisnike i zaposlene da održavaju međusobni razmak od dva metra kada god je moguće.

U sobama je dozvoljeno da boravi, ako je moguće, jedan, a najviše dva korisnika.

Jednokrevetne sobe preporučene su za korisnike sa hroničnim bolestima – respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, te korisnike sa većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima, koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija bolesti izazvane koronavirusom.