Na osnovu usaglašenog plana poravnanja prihoda po osnovu dugovanja za raspodjelu indirektnih prihoda, Federacija Bosne i Hercegovine uplatila je na račune Budžeta Republike Srpske prvu ratu u iznosu od 3,76 miliona KM, a sva sredstva po osnovu ranijeg duga trebalo bi da budu na računima RS do sredine decembra ove godine.

Prva rata uplaćena je 13. jula, rečeno je Srni u Ministarstvu finansija RS.

“Prama usaglašenom planu dinamike izvršenja, poravnanje treba da se izvrši u šest mjesečnih rata ukupnog iznosa 22,6 miliona KM na teret tekućih prihoda od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Federaciji BiH prenosom na račune RS”, pojasnili su iz entitetskog Ministarstva finansija.

Saglasnost na Plan dinamike izvršenja privremenih poravnanja prihoda od indirektnih poreza između entiteta su potvrdila oba resorna ministarstva i proslijedila ga 18. juna na izvršenje Upravi za indirektno oporezivanje.