Kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovne spremni su za proces vakcinacije protiv Kovid-19, rečeno je nakon sastanka predstavnika federalnog Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva FBiH.

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, rekao je da je u prvom dijelu sastanka iznesen plan provođenja vakcinacije, a drugi dio je bio usmjeren na prezentaciju osnovnih ideja o komunikaciji plana kako sa zdravstvenim profesionalcima tako i sugrađanima.

Učesnici sastanka su podijeljeni u dvije grupe, jedna od njih je bila zadužena za edukaciju i upoznavanje timova sa vakcinom i načinom provođenja vakcinacije, te izvještavanju o vakcinaciji. Druga grupa je bila odbor za koordinaciju koji čine svi zavodi za javno zdravstvo na čelu s federalnim Zavodom za javno zdravstvo gdje su raspravljali o operativnim stvarima u vezi provođenja programa obaveznog cijepljenja.

Pehar je istakaoo da je za očekivati da će prva vakcina koje će doći na prostor Federacije BiH, biti proizvođača “Fajzer”.

“Distribucija do federalnog zavoda za javno zdravstvo bi trebala biti u organizaciji Ministarstva civilnih poslova. Kada federalni zavod za javno zdravstvo preuzme vakcine ono će ih distribuisati do kantonalnih zavoda, a kantonalni zavodi će onda preuzeti distribuciju do zdravstvenih ustanova”, rekao je Pehar.

Govoreći o skladištenju, Pehar je podsjetio da je riječ o vakcinama koje zahtijevaju ultra-hladni lanac, a u prostorijama federalnog ZZJZ, organizaciona jedinica u Mostaru ima frižider potrebnih tehničkih mogućnosti za skladištenje vakcina na minus 80 stepeni te će se u tom frižideru čuvati dok ne počne distribucija po terenu.

Još uvijek nema konkretnih podataka kada će doći vakcine, okvirni period je kraj januara ili početak februara.

Naveo je i kako su direktori kantonalnih zavoda poručili da su spremni na prijem vakcina.

”Mi nemamo tačan podatak o tome koje će količine vakcina doći. Govori se o cifri od 5.000 do 10.000. I to je ono što ćemo mi imati u ovoj prvoj fazi”, rekao je Pehar.

Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju ZZJZ FBiH, rekao je kako danas zabilježen produktivan dijalog u dvije grupe te i praktičnim aspektima koji se obavljao na nivou operativnih timova. Planom je predviđeno i formiranje operativnih timova na federalnom i kantonalnim nivoima.

Podsjetio je da je Evropska medicinska agencija krajem decembra dozvolu za jednog proizvođača, početkom januara za drugog.

“Ono što se očekuje je da do kraja ovog mjeseca, licenca od strane Evropske medicinske agencije i za druge vakcine, prije svega za ‘AstraZeneku’, i u januaru mjesecu će još jedan proizvođač, ‘Džonson i Džonson’ dati svoje rezultate iz treće kliničke faze tako da se u vrlo skorom roku, u prvom kvartalu ove godine očekujemo i druge licencirane proizvođače od strane Evropske medicinske agencije čime će sigurno i sam proces nabavke, distribucije zapravo ići bolje”, rekao je Musa.

Musa je rekao da se s 5.000 do 10.000 doza postiže značajna zaštita ljudi koji rade u okruženjima koja su najizloženija virusu.

“Naša najuža prioritetna grupa jesu zdravstveni radnici koji rade u KOVID odjelima, intenzivnim njegama, klinikama za plućne bolesti, klinikama za infektivne bolesti…”, naglasio je Musa.

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je Plan vakcinacije protiv KOVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, a uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, prihvatila na sjednici održanoj 14. januara 2021. godine.