Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar iste godine manja je za 0,8 posto, a u odnosu na oktobar prethodne za 1,9 posto.

Prema GIG agregatima, u oktobru ove godine u odnosu na septembar, Intermedijarni proizvodi veći su za 3,3 posto, a Kapitalni proizvodi za 0,1 posto. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,1 posto, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 4,1 i Energija za 3,3 posto.

Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar prošle godine, Kapitalni proizvodi veći su za 13,6 posto. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 10,3 posto, Energija za 4,2, Trajni proizvodi za široku potrošnju za 3,7 i Intermedijarni proizvodi za 0,6 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prema područjima KD BiH 2010., desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru ove u odnosu na septembar je u Prerađivačkoj industriji veća za 0,6 posto. U Vađenju ruda i kamena ostala je na istom nivou, a u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom manja je za 4,6 posto.

Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. u odnosu na oktobar prethodne godine, industrijska proizvodnja kalendarski prilagođena, u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom manja je za 5,6 posto, u Prerađivačkoj industriji za 1,0, te u Vađenju ruda i kamena za 0,5 posto.