U okviru započetog investicionog ciklusa u Kantonu Sarajevo, premijer KS Mario Nenadić zaključio je sa federalnim ministarstvom finansija, dva podugovora o zajmu, ukupne vrijednosti 50 miliona evra, koji će biti usmjereni na saobraćajnu infrastrukturu.

Na taj način se realizuju sredstva koja su dobivena na osnovu Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Prvi podugovor tretira sredstva zajma od 30 miliona evra i koristiće se za realizaciju projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, i to na dionicama Prve transverzale, u dijelu tunela “Kobilja Glava” i gradnje Devete transverzale.

Na taj način bi se grad Sarajevo modernim saobraćajnicama povezao sa drugim dijelovima Kantona i regionalnom cestovnom mrežom u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi i poboljšanja mobilnosti u regiji.

Drugi dio kreditnih sredstava od 20 miliona evra biće usmjeren za finansiranje razvoja javnog prijevoza u KS, kako kroz povećanje kapaciteta javnog prijevoza, tako i kroz unapređenje njihovih usluga. Predviđena je sanacija oko 19,5 km dvokolosječne tramvajske pruge.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je rekao da se današnjim potpisivanjem podugovora nastavlja realizacija investicijskog portfolija u KS u jednom dijelu resora saobraćaja u kojem je trenutno angažovano i nalazi se u različitim fazama implementacije oko 300 miliona KM.