Realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji Bosne i Hercegovine u drugom kvartalu ove godine iznosio je 9,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema prvim procjenama, značajniji realni rast bruto dodate vrijednosti od 6,3 odsto zabilježen je u građevinarstvu, a u poljoprivredi šumarstvu i ribolovu rast od 2,4 odsto, saopšteno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Značajniji realni pad bruto dodate vrijednosti zabilježen je u trgovini na veliko i na malo, popravci motornih vozila i motocikala, prevozu i skladištenju, pružanju smještaja, te pripremi i usluživanju hrane od 25,3 odsto, a u umjetnosti, zabavi i rekreaciji, te ostaloj uslužnoj djelatnosti od 12,6 odsto.

U vađenju ruda i kamena, prerađivačkoj industriji, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, snabdijevanju vodom, uklanjanju otpadnih voda, upravljanju otpadom te djelatnosti sanacije okoline, zabilježen je pad bruto dodate vrijednosti od 12,3 odsto, od čega u prerađivačkoj industriji 13,5 odsto.