Projekti USAID-a iz oblasti turizma, vrijedni 20 miliona dolara, biće realizovani u Federaciji BiH tokom narednih pet godina.

Federalni ministar ekologije i turizma Edita Đapo sastala se sa predstavnicima USAID-a, te su, između ostalog, razgovarali i o tome da će stručnjaci USAID-a za oblast turizma pomoći BiH u izradi strategije razvoja turizma za FBiH, Republiku Srpsku, Brčko distrikt i nivo BiH.

“Sveobuhvatna strategija sastojaće se iz više segmenata, te detaljno tretirati turističke proizvode i iskustva, destinacijski menadžment, ljudske resurse i kreiranje što bolje veze između održivog turizma i ekologije”, saopšteno je iz federalnog Ministarstva ekologije i turizma.

Đapo je predstavnike USAID-a upoznala o trenutnom stanju u turizmu, realizovanim i planiranim investicijama i programima, a kao otežavajuću okolnost u radu navela sporost donošenja reformskih zakona.

Budući da je federalno Ministarstvo već pokrenulo određene aktivnosti, USAID će podržati izradu protokola za turizam u vrijeme pandemije koronavirusa.

Biće izrađeni detaljni planovi i programi radi uspostavljanja mjera za bezbjedan put turista, a sve s ciljem promovisanja BiH kao bezbjedne turističke destinacije, dodali su iz resornog ministarstva.