Poreska uprava Federacije BiH objavila je listu prema kojoj je za 58.212 poreskih obveznika uplaćeno doprinosa na ime subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za april, maj i jun u ukupnom iznosu od oko 89,8 miliona KM.

Za april je uplaćeno 38.069.259,64 KM za 23.872 poreska obveznika i ukupno 164.279 zaposlenih prema poreskim obveznicima. Za maj je uplaćeno 32.230.050 KM za 19.916 poreska obveznika i ukupno 142.044 zaposlenih prema poreskim obveznicima, a za jun 19.499.057 KM za 14.324 poreskih obveznika i ukupno 86.276 zaposlenih prema poreskim obveznicima, saopšteno je iz Poreske uprave Federacije BiH.

“Nadležne poreske ispostave zaprimile su i obradile 61.946 zahtjeva za subvenciju, te nakon provjere svih zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrdile da 58.212 zahtjeva ispunava zakonske uslove za subvenciju, a 3.733 zahtjeva ne ispunjava zakonom propisane uslove za korištenje subvencije doprinosa”, kaže se u saopštenju.

Iz Poreske uprave dodaju da je Federalno ministarstvo finansija zaključno sa 9. septembrom izvršilo sve uplate obračunatih i odobrenih zahtjeva za subvenciju i Upravi u petak, 11. septembra, dostavilo analitičke trezorske RAS datoteke kojim je izvršena raspodjela uplaćenih subvencioniranih doprinosa prema poreskim obveznicima.

Uplaćena subvencija je u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zaključkom Vlade Federacije BiH, a lista poreskih obveznika kojima je ona uplaćena može se naći na web stranici Poreske uprave.