Inspektori Federalne uprave za inspekcijske nadzore u periodu od 18. marta do 4. jula izvršili su 4.675 inspekcijskih nadzora, te utvrdili 2.899 prekršaja.

Inspekcijski nadzori su vršeni  u svih deset kantona u FBiH, s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 4.104.032,00 KM, a utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 1.630.354,72 KM.

Do danas je izrečeno je 599 upravnih mjera, od kojih se 167 odnose na mjere privremene zabrane rada.

Od 1.555 kontrolisanih privrednih subjekata, tri nisu posjedovala fiskalni uređaj, a 220 nije izdavalo fiskalne račune.

Od sredine maja više od 1.000 prekršaja

U nastavku akcije, inspektori Federalne uprave za inspekcijske nadzore u periodu od 17. maja do 4. jula izvršili su 1.902 inspekcijska nadzora i tom prilikom utvrdili 1.186 prekršaja.

Nadzore su vršili na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Srednjebosanskog i Kantona 10, te na osnovu pomenutih prekršaja utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 177.245,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i vazduh.

U okviru sprovedenih nadzora izrečeno je 114 upravnih mjera, od kojih se 55 odnose na mjere privremene zabrane rada.

Inspektori su kontrolisali 696 privrednih subjekata, te je konstatovano je da svi posjeduju fiskalni uređaj, ali njih 100 nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Pojačani inspekcijski nadzori se vrše u okviru posebnog programa inspekcijskog nadzora, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.