Penzije za mjesec maj u Federaciji BiH će biti isplaćene u subotu, 5. juna.

Najniža penzija u Federaciji BiH iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Penziju za mjesec maj će primiti 424.833 korisnika, za šta je potrebno 195 miliona KM.