Energetska efikasnost javnih zgrada u Sarajevu će biti značajno poboljšana zahvaljujući finansijskom paketu u iznosu od 10 miliona evra koji su osigurali Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija.

EBRD je obezbijedila kredit od osam miliona evra, dok je EU odobrila grant od dva miliona evra za uređenje 40 zgrada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Radovi su prioritetni projekat u okviru Akcionog plana za zeleni grad Kantona Sarajevo.

Ovom investicijom biće obuhvaćeno 29 škola i pripadajućih objekata, šest vrtića, tri studentska doma i dvije ambulante. Ušteda energije se procjenjuje na oko 13,7 GWh što bi rezultiralo uštedom od 4,774 tona CO2 godišnje. Mjere energetske efikasnosti će uključivati uvođenje čišćeg i efikasnijeg grijanja, bolju izolaciju, bolje osvjetljenje i generalna poboljšanja.

Direktorica EBRD-a u Bosni i Hercegovini Manuela Naesl je izjavila da će predloženim mjerama ne samo zgrade biti ugodnije za korisnike i minimizovati potrošnju grijanja i električne energije, već će se smanjiti i zagađenje vazduha u gradu.

“EBRD sarađuje s mnogim partnerima, uključujući dvije entitetske vlade, na mjerama za smanjenje zagađenja i poboljšanja energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Dug je put pred nama, ali ovo je važan korak u pravom smjeru”, dodala je Naesl.

Kanton Sarajevo pridružio se EBRD-ovim Zelenim gradovima u februaru 2019. Okvir je osmišljen kako bi pomogao gradovima da artikulišu viziju održivog razvoja i njihove strateške ciljeve, kao i da definišu akcije i investicije potrebne za rješavanje prioritetnih pitanja zaštite okoliša. Mreža zelenih gradova u regijama EBRD-a brzo raste i do danas su se 43 grada prijavila ovoj inicijativi.

Grad Sarajevo, sa ukupnim brojem stanovnika oko 360.000, najveći je grad u državi. Kanton Sarajevo regionalna je administrativna oblast koja obuhvata grad Sarajevo i okolinu i ima oko 450.000 stanovnika.

Od početka svojih aktivnosti u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je u zemlji uložila 2,6 milijardi evra kroz 180 projekata, saopšteno je iz EBRD-a.