Ministarstvo finansija Republike Srpske, uporedo sa nizom mjera realizovanim radi zaštite stanovništva i podrške privredi, pokrenulo je po izbijanju pandemije proces fiskalne konsolidacije koji je podrazumijevao izradu rebalansa budžeta u maju, te rebalansa koji će biti razmatran na sjednici Narodne skupštine iduće sedmice.

Fiskalna konsolidacija podrazumijeva usklađivanje javnih prihoda i javnih rashoda do čijeg disbalansa je došlo zbog pada javnih prihoda, prije svega, prihoda po osnovu indirektnih poreza, te zbog značajnog rasta javnih rashoda, prevashodno u zdravstvenom sektoru i kroz pomoć privredi, saopšteno je iz Ministarstva.

Ovakav omjer javnih prihoda i rashoda, kažu iz Ministarstva, podrazumijevao je dodatno finansiranje kroz zaduživanje, kao i snažne uštede na nekim drugim rashodima.

“Na ovaj način su održane likvidnost i solventnost budžeta, očuvan zdravstveni sistem, sačuvani životi i zdravlje stanovništva Republike Srpske, te je održan nivo privredne aktivnosti”, naveli su iz Ministarstva.

S obzirom na to da je u uslovima pandemije došlo do smanjenja redovnih javnih prihoda i porasta rashoda, u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, Narodnoj skupštini je predloženo da se donese odluka o odobravanju privremenog odstupanja konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnog pravila, i to u uslovima prirodne nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa i proglašenjem pandemije.

“U skladu sa narušenim pravilom, predložene mjere se odnose na jačanje finansijske discipline i fiskalnu konsolidaciju kojim bi se budžetski deficit sveo na nivo ispod tri odsto ostvarenog bruto domaćeg proizvoda”, pojasnili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su dodali da, u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, pod opštim fiskalnim pravilima se podrazumijevaju pravilo o dugu i pravilo konsolidovanog budžetskog deficita.

Prvo pravilo limitira javni dug Republike Srpske na način da na kraju fiskalne godine ne može biti viši od 55 odsto ostvarenog BDP-a u toj godini, a drugo pravilo određuje da konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine ne može biti viši od tri odsto ostvarenog BDP-a u toj godini.

Međutim, iz Ministarstva ističu da je zbog značajnog povećanja javnih rashoda tokom ove godine usljed saniranja posljedica pandemije, kao i zbog velike neizvijesnost kada će se ona okončati, te značajnog pada javnih prihoda, došlo do odstupanja od pravila za konsolidovani fiskalni deficit, ali ne i do odstupanja od pravila za dug u Republici Srpskoj u ovoj godini.

“Javni dug će na kraju tekuće godine biti ispod 45 odsto ostvarenog BDP-a u toj godini”, tvrde u resornom ministarstvu.