Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Bihaća, Livna i Mostara završili su deminerski zadatak “Njivice – Bošnjakovina” ukupne površine 46.196 m2 na području općine Stolac.

Lokacija zahvata dio platoa Križevac i desnu padinu brda prema selu Njivice.

Uklanjanjem minske opasnosti sa tog lokaliteta područje se može koristiti za ispašu stoke. Za mještane, posebno povratnike u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, uklanjanje minske opasnosti znači sigurnije okruženje, bavljenje stočarstvom i ispašu stoke koju u ovom selu većina uzgaja jer je to glavni izvor prihoda koji im omogućava opstanak na tom području.

Primopredaja zadatka je obavljena između predstavnika FUCZ-a i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), dok je predstavnik općine Stolac upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.