U Sarajevu je danas potpisan protokol o međusobnoj saradnji Centra za sigurni internet – Hotline i Federalne uprave policije u prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. Njegova svrha je regulisanje međusobnih odnosa te odgovornosti i procedura na polju zaštite djece koja su izložena bilo kojem obliku nasilja.

Prema istraživanju Centra za sigurni internet o zloupotrebi i nasilju nad djecom u digitalnom okruženju iz 2016. godine, svako peto dijete izloženo je pozivima i uznemiravanju nepoznatih osoba na internet platformi, a svako deseto dijete bi se pristalo sastati sa takvom osobom.

Ova statistika dokaz je da je u Bosni i Hercegovini nužna umrežena saradnja na više instanci kako bi se istovremeno radilo na edukaciji, ali i adekvatnoj zaštiti žrtava nasilja.

“Upravo takva praksa biće osigurana, ali i unaprijeđena potpisivanjem protokola o saradnji Centra za sigurni internet Hotline i Federalne uprave policije”, kazala je šefica kancelarije Hotline-a Amela Efendić.

Potpisivanje protokola o zaštiti djece na internetu
Foto: Minja Bosiljčić/BHRT

Jedan od konkretnih koraka na polju edukacije biće formiranje tima koji će sa djecom školskog uzrasta raditi na smjernicama kako sigurno korisititi internet.

“Nova praksa u radu policije biće i angažovanje inspektora koji će 24 sata biti dostupan, kako bi blagovremeno reagovao na prijave nasilja i uznemiranjavanja”, istakao je v.d. direktor Federalne uprave policije Ensad Korman.

Centar za sigurni internet Hotline, koji je formiran 2013. godine, čine Informativni centar, besplatna savjetodavna telefonska linija za pomoć, ali i Omladinski panel putem kojeg djeca svojim savjetima i angažmanom pomažu rad centra. Pridruživanjem policijskih službenika njihovim aktivnostima zaokružiće se kompletan sistem prevencije, edukacije i zaštite djece na internetu.