Povodom predstojećih novogodišnjih praznika, Federalna uprava policije (FUP) je, u skladu s nadležnostima, dodatno angažovana na realizaciji bezbjednosnih mjera.

“Zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman izdao je naredbu na osnovu koje su formirani dežurni istražni timovi koji će biti pripravni 24/7, a koji će u slučaju potrebe biti angažovani radi daljeg poduzimanja istražnih procesnih radnji iz nadležnosti FUP-a u saradnji sa nadležnim tužilaštvom”, naveli su iz FUP-a.

Istakli su da su formirani dežurni timovi u okviru ostalih organizacionih jedinica ove uprave, koji će, eventualno, pružati podršku istražnim timovima u slučaju potrebe.

Kada se radi o Sektoru uniformisane policije FUP-a, u vrijeme praznika biće pojačano osiguranje i budnost policijskih službenika na svim objektima koje oni osiguravaju, kao i prilikom pružanja neposredne lične zaštite štićenih osoba.

Iz FUP-a napominju da će se u slučaju potrebe preduzeti i druge mjere i radnje u skladu s primarnim ciljem – postizanja visokog nivoa bezbjednosti građana i njihove imovine.

U kontekstu trenutne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, a u skladu sa zaključcima sa sastanka sa Kriznim štabom Federalnog ministarstva zdravstva, povodom preduzimanja mjera i radnji od policijskih agencija i drugih nadležnih organa na području Federacije BiH biće preduzete konkretne aktivnosti radi preventivnog i represivnog djelovanja u pogledu spriječavanja širenja koronavirusa.

Kako su naveli, između ostalog, biće realizovane odgovarajuće aktivnosti od policijskih organa i drugih nadležnih institucija prije i poslije dočeka novogodišnjih praznika, s akcentom na planinska područja i ugostiteljske objekte.

Planirano je i pojačano prisustvo patrolnih službi kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na planinskim područjima, kao i saradnja s inspekcijskim službama po pitanju eventualnog kršenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima.