Članice Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja (G20) složile su se danas da produže suspenziju otplata duga za dodatnih šest mjeseci kako bi pomogle najranjivijim državama u borbi protiv pandemije korona virusa.

Suspenzija otplata više od 14 milijardi dolara duga trebalo je da istekne na kraju godine.

Zahvaljujući današnjoj odluci, donijetoj na virtuelnom sastanku ministara finansija i guvernera članica G20, zemlje u razvoju će do juna 2021. godine moći da usmjeravaju potrošnju na programe podsticaja umjesto na otplatu duga.

Ministar finansija Saudijske Arabije Mohamed Al-Džadan, čija zemlja je ove godine predsjedavajuća G20, rekao je novinarima poslije sastanka da najrazvijeniji moraju da obezbijede da zemlje u razvoju “imaju punu podršku” u suočavanju s pandemijom.

Al-Džadan je kazao da će u aprilu biti razmotrena mogućnost produžavanja suspenzije otplata duga za još šest meseci.

Dodao je da pandemija ugrožava fiskalnu stabilnost mnogih zemalja, naročito najsiromašnijih.

G20 produžava suspenziju otplata duga za još šest mjeseci zbog pandemije

Članice Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja (G20) složile su se danas da produže suspenziju otplata duga za dodatnih šest mjeseci kako bi pomogle najranjivijim državama u borbi protiv pandemije korona virusa.

Suspenzija otplata više od 14 milijardi dolara duga trebalo je da istekne na kraju godine.

Zahvaljujući današnjoj odluci, donijetoj na virtuelnom sastanku ministara finansija i guvernera članica G20, zemlje u razvoju će do juna 2021. godine moći da usmjeravaju potrošnju na programe podsticaja umjesto na otplatu duga.

Ministar finansija Saudijske Arabije Mohamed Al-Džadan, čija zemlja je ove godine predsjedavajuća G20, rekao je novinarima poslije sastanka da najrazvijeniji moraju da obezbijede da zemlje u razvoju “imaju punu podršku” u suočavanju s pandemijom.

Al-Džadan je kazao da će u aprilu biti razmotrena mogućnost produžavanja suspenzije otplata duga za još šest meseci.

Dodao je da pandemija ugrožava fiskalnu stabilnost mnogih zemalja, naročito najsiromašnijih.