Granična policija BiH od početka ove godine odvratila je više od 2.300 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska granice, rekao je direktor ove službe Zoran Galić.

Galić je naveo da se poboljšanjem vremenskih uslova pojačava i migracijski pritisak, koji je najintenzivniji na istočnom dijelu granice.

Iste migrante odvraćamo i po 20 puta na dnevnoj bazi, masovno pokušavaju nezakonito preći granicu – rekao je Galić.

On je naglasio da Granična policija od samog početka migrantske krize upozorava na nedostatak ljudstva i da je potrebno raditi na jačanju kapaciteta Granične policije.

Galić je istakao da bi kada bi imali dovoljno policijskih službenika i materijalno-tehničkih sredstava uspješno mogli izboriti sa migrantskom krizom.

Sa jednim policajcem na 16 kilometara, odnosno jednom patrolom na 32 kilometra, to je izuzetno teško – rekao je Galić.