Svi slučajevi apatridije u Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu okončani do 2024. godine, izjavila je predstavnik UNHCR-a za BiH Lusi Ganje.

Ona je, tokom sastanka sa ministrom civilnih poslova BiH Ankicom Gudeljević, predstavila osnovne aktivnosti ove institucije u BiH koje se odnose na izbjeglice, raseljene osobe i apatride.

Naglasila je da narednih dana UNCHR obilježava šest godina od početka kampanje “Ja pripadam”, koja se završava 2024. godine.

Gudeljević je zahvalila UNHCR-u za dosadašnju podršku i veoma uspješnu saradnju sa Ministarstvom.

Ona je dodala da zbog složene strukture BiH često dolazi do preklapanja nadležnosti, kao i da za svaku instrukciju, aktivnost ili intervenciju Ministarstvo civilnih poslova treba saglasnost entiteta da bi bila uvažena volja svih faktora na koje se odnosi određeno pitanje, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Prema njenim riječima, sve suprotno tome bilo bi kršenje ustavnih nadležnosti, a isto važi i za rješavanje problema sa kojima se susreću apatridi u BiH.

Gudeljević je ponudila dva moguća rješenja za prevazilaženje problema statusa raseljenih osoba, izbjeglica i apatrida. To su, kako je navela, razgovori sa lokalnim zajednicama u kojima borave apatridi i uspostavljanje intenzivnog dijaloga kroz okrugle stolove i radionicama sa kantonalnim vlastima, s obzirom na to da kantonalne vlasti donose zakone koji se odnose na navedena pitanja.