Garantni fond Republike Srpske i prve četiri banke potpisale su ugovore o garancijama na kredite mikro, malih i srednjih preduzeća kao podrška ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa na njihovo poslovanje.

Vlada Republike Srpske i Evropska banka za obnovu i razvoj obezbjedili su 50 miliona KM garancija na ukupan iznos kredita od 238 miliona KM uz mogućnost garantovanja do 70 posto glavnice kredita.

Iz Ministarstva finansija pozvali su privrednike, a posebno poljoprivrednike koji su više povezani sa mirkokreditnim organizacijama da se zainteresuju za ovu kreditnu liniju. Predstavnici banaka uvjeravaju da su kroz ovaj program snizili standardne uslove kreditiranja.