Garantni fond Republike Srpske i prve četiri banke potpisale su danas u Banjaluci ugovore o garancijama na kredite mikro, malih i srednjih preduzeća kao podrška ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa na njihovo poslovanje. Vlada Republike Srpske i Evropska banka za obnovu i razvoj osigurali su 50 miliona KM garancija na ukupan iznos kredita od 238 miliona KM uz mogućnost garantovanja do 70 posto glavnice kredita.

Privredni subjekti i poljoprivrednici koji nemaju dovoljan kolateral, imovinu ili je imovina opterećena nekim drugim kreditima biće glavni kandidati za korištenje danas konkretizovanog programa kreditiranja. Osnovni uslovi su pozitivno poslovanje u prethodnoj godini i bez dospjelih neizmirenih obaveza.

DRAGANA VUČIĆ STEFANOVIĆ, Komercijalna banka Banjaluka

Namjena sredstava može da bude finansiranje likvidnosti, tekućih obrtnih sredstava, investicionih troškova i ono što je jako važno to je period maksimalno četiri godine uključujući i period odgođenog plaćanja.

Uz period otplate i odgođenog plaćanja limiti postoje i kada je riječ o iznosu kredita koji podižu različiti privredni subjekti i kreću se u rasponu od 30 do 250 hiljada maraka. U garantnom fondu ističu da je današnjim ugovorima garantovano kreditiranje od 104 miliona KM i da će uskoro potvrditi aranžmane sa još nekoliko banaka. Okvir kamata, kažu, kreće se od 4 do 5,5%.

RADIVOJE KRČMAR, direktor Garantnog fonda RS

Zavisno od kvaliteta klijenta svi su to komitenti banaka onda će banke obezbjediti bolje uslove i nadam se da će klijenti biti zadovoljni ovom inicijativom i gdje će riješiti dio svojih problema.

BOJAN LUBURIĆ, MF banka

Mi smo za ovaj segment značajno umanjili neke naše osnovne ponude jer smatamo da u ovom trenutku potrebno da se pruži podrška i omogući pristup sredstvima, a manje koliki će prihod ostvariti banke.

Iz Ministarstva finansija pozivaju privrednike i poljoprivrednike da se upoznaju sa novom kreditnom linijom u kojoj će, vjeruje, uz obezbjeđenu garanciju pronaći zajednički interes sa bankama.

SNJEŽANA RUDIĆ, pomoćnica ministra finansija RS

To znači da se na pojedinačnom nivou garantuje do 70% glavnice kredita, a na nivou portfelja svake banke portfelja koji banka odobri kvalifikovanim klijentima garantuje se 30% iznosa ukupno plasiranih kredita.

Svaka pomoć privredi u doba pandemije je dobrodošla, kaže urednik portala Capital, ali ima rezervu prema ulozi Garantnog fonda. Do sada, kaže Siniša Vukelić, ovaj fond nije opravdao svoje postojanje, a povlačio je niz diskutabilnih poteza.

SINIŠA VUKELIĆ, urednik portala Capital.ba

Mislim da ovo neće biti od značajne pomoći privredi RS, s obzirom da uslovi nisu značajno drugačiji nego što su bili do sada koje je postavljao Garantni fond i bez ove njihove nove akcije ili projekta.

Kompenzacioni fond RS danas je donio odluke o dodatnim mjerama pomoći privredi. plate, porezi i doprinosi u iznosu koji prelazi 4,5 miliona KM biće isplaćeni onima koji nisu radili ili su indirektno pogođeni mjerama uvedenim zbog epidemije. Sufinansiraće otkup šest hiljada tona tovne junadi i deset hiljada tona tovnih svinja, kao i tržišnih viškova povrća. Premijer Radovan Višković saopštio je da je ovim pomoć poljoprivredi 10 miliona KM iznad redovnih 75 miliona predviđenih budžetom.