Centralna banka (CB) BiH zamjenjuje oštećene novčanice, putem komercijalnih banaka, ili direktno, podnošenjem zahtjeva Centralnoj banci.

Rekao je ovo Edin Sijerčić, rukovoditelj Odjeljenja trezora CB BiH.

Dodaje da će komercijalne banke obaviti zamjenu oštećene novčanice konveribilne marke ako je podnositelj fizičko ili pravno lice. Uvjet da bi do zamjene došlo, kaže Sijerčić, jest taj da je novčanica koja se mijenja 60 posto ili više ispravna, odnosno, da ne fali više od 40 posto njenog dijela.

Ako je novčanica u jednom dijelu, mora imati barem jedan serijski broj, a ako je u dva ili više djelova, mora imati oba serijska broja, naveo je Sijerčić.

Rukovoditelj Odjeljenja CB BiH kaže i kako komercijalna banka takve novčanice treba zamijeniti u punom iznosu i bez naknade.

Oštećenim novcem se smatraju novčanice koje su poderane, kojima nedostaje jedan ili više dijelova, novčanice koje su progorene, nagorene te novčanice koje su oštećene nekim vanjskim utjecajem poput boje, masnoće, grafita, vode…

Novac koji je dotrajao, izblijedio i tomu slično – usred dugogodišnjeg korištenja, može se zamijeniti, ali on ne spada u oštećeni novac. Da bi se oštećeni novac zamijenio, građani to mogu učiniti posredstvom CB BiH, ali uz popunjavanje zahtjeva.

Opširnije u prilogu: