Generalni direktor “Gas-prometa” Milomir Draganić izjavio je da će isporuka prirodnog gasa biti kratko obustavljena zbog kvara na gasovodu na dionici Šepak-Karakaj, da ne bi došlo do ozbiljnijeg oštećenja, a gas će ponovo biti pušten čim se radovi završe u petak, 5. februara.

“Mi smo još juče privremeno sanirali oštećenje na gasovodu postavljanjem obujmice. Pošto se radi o otvoru na zavaru, kvar nije moguće trajno sanirati obujmicom i potrebna je hitna sanacija isijecanjem dijela cijevi i zavarivanjem”, pojasnio je Draganić.

On je napomenuo da neće biti dužeg prekida u snabdijevanju gasom, odnosno da će kvar na gasovodu između Šepka i Karakaja biti saniran u petak, jer je riječ o rutinskoj proceduri.

“Ne postoji gasovod na kojem ne dolazi do ovakvih kvarova i popravki, pa čak i na gasovodima mnogo manje starosti. U našem interesu je da prekid isporuke bude što kraći i da krajnji korisnici na transportnom sistemu imaju kontinuirano snadbijevanje prirodnim gasom”, rekao je Draganić.