Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da je zemljotres koji je pogodio Hrvatsku krajem prošle godine, najvažniji parametar da nuklearno odlagalište ne može biti na Trgovskoj Gori, jer je epicentar bio samo 25 do 28 kilometara od te lokacije.

“Mi smo tvrdili da je područje Čerkezovca, odnosno Trgovske Gore trusno područje. Da ne govorim o vodopropusnim stijenama, vodotokovima i podzemnim vodama koje se ulijevaju u rijeku Unu”, rekla je Golić.

Pozvala je vlasti Hrvatske da još jednom preispitaju svoju odluku, te prihvate prijedlog Slovenije da odlagalište grade u mjestu Vrbine gdje je bilo planirano i predviđeno da se zajednički odlaže nuklearni otpad.

Ona je dodala da je Savjet ministara konačno formirao pravni tim, a da ekspertski tim danas ima drugi sastanak i treba pravnom timu da dostavi stručna mišljenja na osnovu kojih oni treba da koncipiraju eventualne tužbe prema Međunarodnom sudu ili Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Golić je rekla kako smatra da arbitražu treba “preskočiti”, jer se u tom postupku samo cijeni da li je postupak provođen kako je propisala “Espoo konvencija” (Konvencija o procjeni uticaja na okolinu preko državnih granica).

“Razmišljali smo da idemo sa privremenom mjerom prema Međunarodnom sudu, s tim da ekspertski tim dostavi dosta relevantnih dokaza da možemo ići sa tom tužbom, kao privremenom mjerom, da se obustave sve aktivnosti dok se konačno ne utvrdi sastav zemljišta”, istakla je Golić.

Ona je naglasila da Sud za ljudska prava u Strazburu treba da zaštiti građane 13 opština u slivu rijeke Une i da se za 250.000 stanovnika omogući pravo na život.