Foto: Fena
Ekonomija

Gospodarske komore FBiH i Albanije jačaju suradnju

Gospodarska komora Federacije BiH i Industrijska gospodarska komora Albanije regije Drač potpisale su u srijedu u Mostaru Memorandum o međusobnoj suradnji.

Memorandumom, koji su potpisali predsjednik Gospodarska komora FBiH Marko Šantić i predsjednik Industrijske gospodarske komore Albanije regije Drač Alban Isteri ima za cilj otvoriti trgovinsku i turističku razmjenu, te omogućiti suradnju u drugim gospodarskim granama dviju zemlja.

Vanjskotrgovinska razmjena između BiH i Albanije je simbolična, na razini 50 milijuna maraka godišnje, a riječ je uglavnom o izvozu i uvozu željeza, čelika i drveta – kazao je Šantić.

Dodao je kako veliki potencijali postoje u turizmu i prometnoj infrastrukturi.

Dosta bh. državljana pored Hrvatske, kao alternativnu destinaciju vide Albaniju. Što se tiče prometnica, iako su Albanija i BiH blizu prostorno, imaju jako loše prometnice te je ovaj sporazum ujedno poruka vladajućim strukturama vlasti obje zemlje da porade i na tom planu – istaknuo je Šantić.

Po riječima predsjednika Industrijske gospodarske komore Albanije regije Drač, Memorandum je podloga za buduću suradnju koja će se konkretizirati već sljedećeg proljeća na Gospodarskom sajmu Mostar 2020.

Već na sljedećem Sajmu gospodarstva Mostar doći će albanski poduzetnici i predstaviti se. Također, naše aktivnosti usmjerene su ka ulasku u Europsku uniju, što je cilj obje zemlje – dodao je Isteri.

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović podsjetio je da je Albanija kao i Bosna i Hercegovina potpisnica Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA).

Albanija je potpisnica CEFTA-e i veliki prijatelj i suradnik BiH, samim time i entiteta FBiH. Protok roba i ljudi između ove dvije zemlje nama je uvijek bila intencija s tim da razmjena bude što afirmativnija u našu korist – kazao je ministar Vujanović.

Foto: Fena
Вијести

Господарске коморе ФБиХ и Албаније јачају сурадњу

Господарска комора Федерације БиХ и Индустријска господарска комора Албаније регије Драч потписале су у сриједу у Мостару Меморандум о међусобној сурадњи.

Меморандумом, који су потписали предсједник Господарска комора ФБиХ Марко Шантић и предсједник Индустријске господарске коморе Албаније регије Драч Албан Истери има за циљ отворити трговинску и туристичку размјену, те омогућити сурадњу у другим господарским гранама двију земља.

Вањскотрговинска размјена између БиХ и Албаније је симболична, на разини 50 милијуна марака годишње, а ријеч је углавном о извозу и увозу жељеза, челика и дрвета – казао је Шантић.

Додао је како велики потенцијали постоје у туризму и прометној инфраструктури.

Доста бх. држављана поред Хрватске, као алтернативну дестинацију виде Албанију. Што се тиче прометница, иако су Албанија и БиХ близу просторно, имају јако лоше прометнице те је овај споразум уједно порука владајућим структурама власти обје земље да пораде и на том плану – истакнуо је Шантић.

По ријечима предсједника Индустријске господарске коморе Албаније регије Драч, Меморандум је подлога за будућу сурадњу која ће се конкретизирати већ сљедећег прољећа на Господарском сајму Мостар 2020.

Већ на сљедећем Сајму господарства Мостар доћи ће албански подузетници и представити се. Такођер, наше активности усмјерене су ка уласку у Еуропску унију, што је циљ обје земље – додао је Истери.

Федерални министар трговине Златан Вујановић подсјетио је да је Албанија као и Босна и Херцеговина потписница Средњоеуропског уговора о слободној трговини (ЦЕФТА).

Албанија је потписница ЦЕФТА-е и велики пријатељ и сурадник БиХ, самим тиме и ентитета ФБиХ. Проток роба и људи између ове двије земље нама је увијек била интенција с тим да размјена буде што афирмативнија у нашу корист – казао је министар Вујановић.