Nema otvaranja novih migrantskih centara na području Velike Kladuše. Svi migranti koji se nalaze na ulicama i u napuštenim objektima moraju biti izmješteni u druge kampove u Bosni i Hercegovini, a Miral se mora zatvoriti u roku od 10 dana.

Ovo su, između ostalih, zaključci današnje tematske sjednice Općinskog vijeća Velike Kladuše, na kojoj je razmatrana migrantska kriza u ovom gradu.

Tokom trajanja sjednice, ispred zgrade Opštine se okupilo oko 200 građana koji traže da se konačno započne s rješavanjem ovog problema i izmještanjem migrantskog kampa sa ovog područja.

Kako su rekli, njihov stav je jasan – Nema otvaranja migrantskih centara u Velikoj Kladuši.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić pozvao je vijećnike da ne ponude novu lokaciju za izmještanje migranata iz Mirala i Bire, već da potvrde odluku iz 2018., a to je da novi kampovi ne budu otvarani, već da se migranti izmjeste iz Unsko-sanskog kantona.