Međunarodna organizacija za migracije predala je Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine donaciju zaštitne opreme za borbu protiv kovida-19 vrijednu 22.500 američkih dolara.

Donacija je moguća zahvaljujući doprinosu norveškog ministarstva inostranih poslova, kroz projekat “Suzbijanje krijumčarenja migranata duž zapadnobalkanske obalske rute”, saopšteno je iz IOM-a.

Primopredaja je obavljena u prostorijama Granične policije BiH, a donacija uključuje rukavice, maske, beskontaktne termometre i sredstva za dezinfekciju ruku i radnih površina koje će koristiti policijski službenici Granične policije BiH.

“Vrlo smo zahvalni ministarstvu inostranih poslova Norveške i timu IOM-a na ovoj opremi, koja će u značajnoj mjeri pomoći Graničnoj policiji BiH u sprečavanju širenja kovida-19”, izjavio je direktor Granične policije BiH Zoran Galić.

Od decembra 2018. godine projekat “Suzbijanje krijumčarenja migranata duž zapadnobalkanske obalske rute” doprinosi jačanju regionalne saradnje između Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i poboljšanju kapaciteta agencija za provođenje zakona i pravosuđa za otkrivanje, istragu i krivično gonjenje slučajeva krijumčarenja migranata, kao i zaštiti migranata duž zapadnobalkanske obalske rute.

Na temelju procjene stanja na terenu i u svjetlu proglašenja globalne pandemije koronavirusa u martu 2020. godine, ocijenjeno je da je uspješno provođenje preostalih projektnih aktivnosti ozbiljno ugroženo i zatraženo reprogramiranje projekta.

Zahtjev je odobrilo ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške i projekat je preusmjeren na pružanje podrške agencijama koji obavljaju kontrolu prelaska državne granice i zaštitu granice u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u ublažavanju posljedica koje je pandemija kovid-19 imala na obavljanju svakodnevnih aktivnosti ovih agencija (uključujući i sprečavanje krijumčarenja migranata) kroz nabavku lične zaštitne opreme, kao i unapređenje znanja i vještina pripadnika ovih agencija kako bi se umanjio rizik od zaraze i prenosa bilo koje bolesti, uključujući kovid-19, dodaje se u saopštenju.