Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i aktivnosti u borbi protiv nezakonitih migracija, te je od početka 2021. godine spriječila 3.600 nezakonitih prelazaka granice, rekao je direktor GP BiH Zoran Galić, na videokonferenciji direktora graničnih policija država EU-a i Balkana.

Videokonferencija direktora graničnih policija država EU-a i Balkana održana je 22. srpnja 2021. godine, na inicijativu predsjednika Savezne policije Dr. Dietera Romanna, a u ime Granične policije BiH nazočio je ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić, pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Dragan Kulić i načelnik Uprave za operacije Veljko Lazić.

Videokonferencija je održana s ciljem razmjene informacija o izazovima nezakonitih migracija i organiziranog prekograničnog kriminala na najvišoj stručnoj razini.

Na videokonferenciji su razmijenjeni podaci i informacije u pogledu poduzimanja mjera u vezi s nezakonitim migracijama i učinkovitije zaštite državnih granica.

Direktor GP BiH Zoran Galić je istaknuo da Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i aktivnosti u borbi protiv nezakonitih migracija:

„Migrantska kriza je globalni problem i potrebno je kontinuirano poduzimati mjere kako bi se spriječili nezakoniti prelasci državne granice. Od početka 2021. godine, pripadnici Granične policije BiH odvratili su više od 3 600 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Granična policija BiH od samog početka migrantske krize preraspoređuje kadrovske kapacitete te angažira policijske službenike iz drugih policijskih agencija na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak te obavlja pojačan nadzor državne granice“, rekao je Galić.

Granična policija BiH maksimalno je otvorena za saradnju i poduzimanje svih mjera iz svoje nadležnosti. Aktivna saradnja i koordinacija s policijskim agencijama susjednih zemalja je ključna u rješavanju migrantske krize, navodi se u saopćenju iz GP BiH.