Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “GRAS” u Sarajevu održali su štrajk upozorenja jer dva mjeseca nisu primili platu.

Predsjednik Sindikata preduzeća “GRAS” Amir Muminović rekao je da je štrajk upozorenja održan od 4.00 do 6.00 časova, a taj period su odabrali kako bi što manje građana Sarajeva bilo bez prevoza.

Višemjesečni problem ovog preduzeća je blokiran račun, što je uzrokovalo da radnici preduzeća “GRAS” nemaju platu već dva mjeseca.

Radnici su više puta najavljivali radnički neposluh, te upozoravali da će doći do blokade saobraćaja.

“GRAS” ima dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 33 miliona KM, zatim Poreskoj upravi 92 miliona KM.

Dugovanja preduzeća prema radnicima, koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa Kolektivnom ugovorom za oblast komunalne privrede, iznose više od 15 miliona KM.

Tu je i rješenje tužbi ovog preduzeća protiv Kantona Sarajevo u iznosu većem od 300 miliona KM, što se trebalo regulisati potpisivanjem Sporazuma početkom oktobra.