Ministrica civilnih poslova BiH, Ankica Gudeljević učestvovala je danas online u radu koordinacijskog sastanka posvećenog odgovoru na COVID 19 u BiH, na kojem su nazočili i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u BiH Ingrid Macdonald, predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a u BiH, Fabio Scano i Rownak Khan, kao i predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Ministrica Gudeljević informirala je sugovornike o epidemiološkoj situaciji u BiH i istaknula da zdravstveni sustavi ulažu veliki napor da postignu pravovremeni i valjan odgovor na pandemiju COVID-19.

 Kada je riječ o procesu cijepljenja, ministrica je rekla da su shodno nadležnostima u sektoru zdravstva, institucije Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH izradile planove cijepljenja, u kojima su definirane prioritetne skupine, dinamika i ostali elementi procesa imunizacije.

„Nažalost, Bosna i Hercegovina trenutno raspolaže sa minimalnom količinom cjepiva protiv COVID-19 oboljenja koje su osigurane putem donacija prijateljskih zemalja ili su dobijene putem mehanizma COVAX“, rekla je ministrica Ankica Gudeljević i dodala:

„Prema službenim informacijama kojima u ovom trenutku raspolažemo, do kraja svibnja kroz COVAX mehanizam očekuje se dolazak još 82.400 doza AstraZeneca cjepiva, a u drugom kvartalu ove godine će uslijediti nova alokacija Pfizer/BioNTech cjepiva za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 100 620 doza“.

Ministrica je saopštila i da BiH značajne količine cjepiva iz EU mehanizmu pod nazivom “EU za zdravlje”, u okviru kojeg su iskazane potrebe za 892.000 doza cjepiva. U prvim nabavama u okviru navedenog mehanizma, a do kraja travnja 2021. godine, očekuje se nabava značajnijeg broja doza BioNTech/Pfizer cjepiva koje će za zemlje Zapadnog Balkana biti alocirane iz Republike Austrije kao  i 380.000 doza AstraZeneca cjepiva od Republike Poljske.