Za okončanje epidemije AIDS-a do 2030. godine, na šta smo se obavezali Ciljevima održivog razvoja, potreban je kontinuiran zajednički napor, poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres povodom 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.

Ujedinjene nacije, vlade, civilno društvo i drugi partneri rade na poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama i zaustavljanju novih HIV infekcija. Više od 23 miliona ljudi koji žive s HIV-om dobilo je liječenje u 2018. godini.

“Zajednice širom svijeta nalaze se u središtu ovog odgovora – pružanjem pomoći ljudima da ostvare svoja prava, promovisanjem pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama bez stigme, osiguravanjem da usluge dosegnu one koji su najranjiviji i marginalizovani i uticanjem na izmjenu diskriminišućih zakona. Kao što tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a ispravno ističe, zajednice čine razliku”, rekao je Guterres.

On ističe da nezadovoljene potrebe ostaju, te da rekordnih 38 miliona ljudi živi s HIV-om. Resursi za odgovor na epidemiju, naveo je, smanjili su se za milijardu dolara prošle godine.

“Više nego ikad prije moramo iskoristiti ulogu organizacija koje vode zajednice koje se zalažu za svoje vršnjake, pružaju HIV usluge, brane ljudska prava i pružaju podršku. Tamo gdje su zajednice angažirane, vidimo da se događaju promjene. Vidimo da ulaganje vodi do rezultata. I vidimo ravnopravnost, poštovanje i dostojanstvo”, poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija.