Gradsko vijeće Grada Mostara odlučilo je većinom glasova da još nije moguće usvojiti izmjene Statuta Grada Mostara, te je predviđen rok od 30 dana za dostavljanje prijedloga za izmjene Statuta i Poslovnika Komisiji za Statut i pravna akta.

Nakon toga, Komisija ima rok od 60 dana da da svoje mišljenje o dostavljenim prijedlozima. Vijeće je zadužilo gradonačelnika da u roku od 10 dana sačini Nacrt budžeta Grada Mostara, kako bi se do 25.marta organizovala javna rasprava o Nacrtu.

Usvojen je i zaključak o izradi Programa rada Vijeća, kojim se zadužuje gradonačelnik i odjeljenja Gradske uprave da dostave svoje prijedloge, a svoje prijedloge mogu poslati u roku od sedam dana svi zainteresovani građani, nevladine organizacije i politički subjekti.