Nagrada “25. novembar” za životno djelo ove godine dodijeljena je likovnom umjetniku Halilu Tikveši, a nagrada za knjigu godine dodijeljena je profesoru emeritusu Esadu Zgodiću za djelo “Naučnici i upravljanje državom” Izdavačke kuće “Slovo bosansko”.

Nagradni fond za “životno djelo” ove godine je 5.000 KM, a za “knjigu godine” iznosi 3.000 KM. Laureati primaju plaketu i statuu, rad akademskog kipara Adisa Lukača.

Stručni žiri je 1. marta 2020. godine, nakon provedenog javnog poziva za mlade pisce, između pristiglih neobjavljenih rukopisa, kao najbolje izabrao djelo Ahmeda Kurte “Nebeski senat”.

Knjiga je, prema ranije ustanovljenom planu, pripremljena i spremna za tisak te se dodjeljuje kao nagrada povodom 25. novembra. Na ovaj način žiri spaja dva najznačajnija državna praznika u Bosni i Hercegovini: 25. novembar i 1. mart.

“Na prijedlog uredništva sedmičnika Stav, Uprava ‘Simurg medije’ d. o. o. je potvrdila da se nagrada ’25. novembar’ u kategorijama za ‘životno djelo’ i ‘knjigu godine’, do sada dodjeljivana isključivo iz oblasti književnosti, u 2020. godini širi na oblast umjetnost i nauka. U kategoriji za ‘mladog pisca’ nagrada se i dalje dodjeljuje kroz raspisivanje natječaja za neobjavljeni rukopis iz oblasti književnosti”, pojasnio je Filip Mursel Begović, glavni urednik sedmičnog magazina Stav i član stručnog žirija.

Sedmični magazin Stav već petu godinu dodjeljuje nagradu “25. novembar”, a dosadašnji dobitnici u kategoriji za životno djelo bili su Dževad Karahasan (2016), Irfan Horozović (2017), Abdulah Sidran (2018), Tvrtko Kulenović (2019), a u kategoriji za knjigu godine Asmir Kujović (2019).