Svjetski je dan vjerskih sloboda. Branitelji ljudskih prava naglašavaju značaj promoviranja tolerancije i međusobnog dijaloga, naglašavajući da je sloboda vjere osnovno pravo svakog pojedinca. Tim povodom, s pomoćnicom ombudsmana Bosne i Hercegovine, razgovala je Josipa Miler.

Sloboda vjere jedno je od temeljnih ljudskih prava ali i značajan element izražavanja identiteta jedne osobe. U Općoj deklaraciji o ljudskim pravima navodi se da ‘svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere”.

O tome da li su vjerska prava u BiH ugrožena, u razgovoru za BHRT Emina Halilović, pomoćnica ombudsmana BiH kaže da je BiH kao članica Vijeća Europe i Ujedinjenih nacija dužna da svakom građaninu osigura poštivanje ljudskih prava u domenu vjerskih sloboda:

“Važno je istaći da je BiH donijela okvirni zakon na državnom nivou koji tretira ovo pitanje i BiH je donijela okvirno zakonodavstvo koje je usklađeno sa međunarodnim standardima” , te dodaje da je BiH ispunila svoju obavezu vezanu za poštivanje vjerskih prava i sloboda”, kaže Halilović i dodaje da je potrebno implementirati te odredbe.

Kada je riječ o napadima na vjerske objekte, Halilović kaže kako na teritoriji BiH generalno nema kršenja vjerskih prava na način da vam neko zabranjuje, osuđuje ili na bilo koji način maltretira ili sprečava da upražnjavate svoju vjeru. S te strane u BiH nema problema.

“Ali, bilo je napada na vjerske objekte, skrnavljenja grobalja i slično. U takvim situacijama ombudsmeni su djelovali, ukazivali putem saopštenja ili obraćanja institucijama, pokretali istražne postupke i uvijek smo dobijali odgovor blagovremeno i na vrijeme i u tom segmentu ostvarena je dobra saradnja”.

Dodaje kako je važno da BiH kao članica Vijeća Europe u svoj zakon inkorporirala sve međunarodne standarde koji su važni ka daljem putu BiH ka EU:

“Jako je važno da Predsjedništvo BiH donese odluku za potpisivanje sporazuma sa Islamskom vjerskom zajednicom BiH, jer jedna većinska vjerska zajednica mora imati isti tretman kao i druge dvije većinske vjerske zajednice”, kaže Emina Halilović.