Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo izdvojilo je 280 tisuća maraka za financiranje dvogodišnjeg studija u oblasti IT sektora.

Tim povodom, gost Jutra za sve BHT1 bio je aktualni resorni ministar ovog kantona Haris Bašić.

Na inicijativu udruženja IT kompanija “Bit Alijansa” Univerzitet u Sarajevu pokrenuo je IT dvogodišnji stručni studijski program kojim je omogućen upis dodatnog broja studenata na IT studij.

Dvogodišnji IT stručni studij je organizovan kao odgovor na potrebe tržišta rada i potencijala IT sektora.

Pohađanjem dvogodišnjeg IT studija studenti se osposobljavaju za rad u IT sektoru te imaju mogućnost da studij nastave i steknu diplomu bachleora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, kao i da završe master i doktorski studij.

Dvogodišnji IT stručni studijski program se izvodi na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na dvogodišnjem studiju Elektrotehničkog fakulteta „Razvoj softvera“ finansiran je studij za 49 studenata.