U sudnici Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu danas se održava statusna konferencija u procesu protiv kosovskog predsjednika u ostavci Hashima Thacija i drugih, protiv kojih je potvrđena optužnica za ratni zločin.

Optuženi Hashim Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi, koji su se u prvim pojavljivanjima pred sudijom u Hagu izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice, statusnu konferenciju prate putem video linka, kao i šest branilaca. Ostali branioci su prisutni u sudnici.

Specijalizovano tužilaštvo saopštilo je da se oslanja na 153 ispitana svjedoka i da namjerava da doda još oko 50 svjedoka. Prateći materijal za optužnicu je na više od 40 hiljada stranica, a Tužilaštvo ima oko 100.000 stranica dokaznog materijala.

Predstavnici Tužilaštva su naveli da im je namjera da nakon odluke sudskog vijeća o zaštitnim mjerama ponovo pregledaju neke dijelove potvrđene optužnice kako bi odbrani bila dostavljena manje redigovana optužnica. Oni smatraju da postoji dovoljno informacija da odbrana počne svoj rad i da nema razloga da suđenje ne počne na ljeto 2021. godine.

Tužilaštvo je istaklo da će dokazne materijale početi da objelodanjuje čim bude u mogućnosti da to uradi, te da vjeruje da će to biti u propisanom roku od 30 dana.

Odbrana se usprotivila ovom prijedlogu, istakavši da suđenje ne može početi ranije od ljeta 2022. godine.

Branilac Hashima Thacija David Hooper je kazao da je Tužilaštvo pet godina vršilo vrlo obimne istrage, kao i da je neke materijale posjedovalo već 10, možda 20 godina te da je, ako se uzme u obzir i da je vrijeme pandemije koronavirusa, odbrani potrebno najmanje 18 mjeseci za istrage i pripremu prije početka suđenja. Hooper je zapitao i kako odbrana može biti efikasna kada je optužnica toliko redigovana.

Branilac Kadrija Veselija Ben Emerson je ocijenio da je pomalo razočaravajuće da Tužilaštvo smatra da bi moglo da se krene sa suđenjem odmah nakon objelodanjivanja optužnice, posebno kada su optuženi za udruženi zločinački poduhvat. Složio se sa Hooperom da suđenje ne može da počne prije ljeta 2022. godine.

Emeron je naglasio i da je Oslobodilačka vojska Kosova bila jedna uglavnom spontana i minimalno organizovana grupacija, koja je pokrenula veliki dio albanskog naroda da se bori protiv zločina srpskog režima, koji je bio tog obima da se može nazvati genocidnim, i teško da se radi o udruženom zločinačkom poduhvatu. On je kazao da je zamjena teza to tvrditi, jer je sa druge strane postojao takav poduhvat s namjerom etničkog čišćenja Albanaca sa Kosova.

Takođe je kazao da je moguće da su počinjena neka krivična djela od strane pojedinaca, što se ničim ne može opravdati.

Sudija Nicolas Guillou je kazao da se sada neće određivati datum suđenja, ali da što prije Tužilaštvo objelodani optužnicu, to će odbrana moći brže da krene sa svojom pripremom.

U redigovanoj optužnici se navodi da su ta krivična djela učinjena približno u periodu od aprila 1998. do avgusta 1999. na više mjesta na Kosovu i u sjevernoj Albaniji, a meta krivičnih djela su bili protivnici ili oni koji nisu podržavali ciljeve ili metode Oslobodilačke vojske Kosova i kasnije privremenu Vladu Kosova, među kojima su bila lica povezana sa Demokratskim savezom Kosova i osobe srpske, romske i drugih nacionalnosti.

Dodaje se da u odnosu na ta krivična djela postoji dobro utemeljena sumnja da su krivičino odgovorni kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata ili alternativno za odogovornost za krivična djela.

U ranijem saopštenju iz Haga navedeno je da je optužnica u ovom predmetu potvrđena 26. oktobra, te da su sva četvorica optuženih “4. i 5. novembra nakon hapšenja dovedeni u pritvorski objekat Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu”.

Podsjetimo, Hashim Thaci je nakon informacije o podizanju optužnice protiv njega 5. novembra podnio ostavku na mjesto predsjednika Kosova i dobrovoljno se predao sudu.

Istoga dana su se i Kadri Veseli i Rexhep Selimi dobrovoljno predali sudu, dok je Jakup Krasniqi 4. novembra uhapšen nakon 10 sati pretresa njegove kuće u Prištini i prebačen u Hag.

Kadri Veseli je u trenutku podizanja optužnice bio predsjednik Demokratske partije Kosova i poslanik Skupštine Kosova, dok je Rexhep Selimi bio šef poslaničke grupe Pokreta “Samoopredjeljenje”.

Jakup Krasniqi je predsjednik Nacionalnog savjeta Socijaldemokratske inicijative Nisma i nije obavljao ni jednu državnu funkciju.