Javni prihodi Hercegovačko-neretvanskog kantona na početku godine manji su za 15 odsto od planiranih, podaci su kantonalnog Ministarstva finansija.

“Zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa ovogodišnji proračun Hercegovačko-neretvanskog kantona u odnosu na prošlu godinu umanjen je za oko 17 miliona KM”, izjavio je premijer HNK Nevenko Herceg.

Dodao je da su uprkos tome, predvidjeli više sredstava za nauku, sport i kulturu, socijalna davanja, kao i podršku poljoprivredi, turizmu i prvredi, te za Aerodrom Mostar.

“Takođe, pored stabilizirajuće, Budžet sadržava socijalnu i razvojnu dimenziju, jer je naša namjera i dalje snažno podsticati privredu kako bismo iz ove krize izašli sa što je moguće manje posljedica. No, ako se trend smanjenja javnih prihoda nastavi, Vlada će, tokom godine, što je i njena zakonska obaveza, uskladiti rashode s prihodima”, rekao je Herceg.