U posljednjem izvještaju američkog Stejt Departmenta o trgovini ljudima navodi se da bh. vlasti nisu pokazale veće napore u odnosu na raniji period da se problem riješi.

Izvještajem se traže i oštrije kazne, te upozorava na osjetljiv položaj migranata koji se nalaze u zemljama regije.

Izvještaj američkog Stejt Departmenta, između ostalog, upozorava da su hiljade migranata i izbjeglica iz Avganistana, Irana, Iraka, Sirije i susjednih zemalja koji putuju kroz BiH izloženi trgovini ljudima, posebno žene i maloljetnici bez pratnje.

Da bi se izbjeglo pribjegavanje uslugama krijumčara, ključna je uspostava legalnih puteva za ljude u pokretu i za ljude koji traže međunarodnu zaštitu, smatraju u UNHCR-u BiH.

Priču donosi Edina Nurikić