Opterećenost zdravstvenog sistema u našoj zemlji uslijed koronavirusa, osjećaju i oni koji nisu zaraženi tim virusom. Odavno su u javnim zdravstvenim ustanovama otkazani svi pregledi i zahvati koji nisu hitni. Ne može se ni u privatne poliklinike, jer su i one zatvorene. No, šta je s onima kojima je potrebna hitna zdravstvena njega, a poslodavac nije uplatio doprinose?

Od proglašenja pandemije koronavirusa, zdravstveni je sustav na najvećem udaru. Iako je fokus stavljen na oboljele ili potencijalno oboljele od koronavirusa, svakodnevno potrebu za zdravstvenom pomoći imaju i oni koji nisu povezani s virusom korona. Veliki je broj i onih koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja, a potrebna im je hitna medicinska pomoć.

“Obveznik uplate doprinosa za koga se utvrdi da nije uplatio doprinose, obustavlja se daljnje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Znači, hitna medicinska pomoć se nikada ne obustavlja”, istakla je rukovoditeljica Ureda za OJ ZZO HNK Alenka Ban.

“Stav Doma zdravlja u ovo vrijeme korone, u vrijeme epidemije je da sve pacijente, odnosno sve ljude zbrinjavamo sa zdravstvenim problemima pogotovo onim akutnim, hitnim stanjima, osobito vezanim za epidemiju. Pružamo svim osobama koje trebaju tu uslugu primarne zdravstvene zaštite, čak iz drugih Domova zdravlja, drugih gradova, okolnih županija”, rekla je prof. dr. Edita Černi Obrdalj, voditeljica Odjela Službe obiteljske medicine DZ Mostar.

U hitnim slučajevima, Zakon je jasan: “Hitna medicinska pomoć se mora pružiti svakoj osobi bezuvjetno i neodložno”.

U slučaju da su pojedini poslodavci proteklih dana dobili opomene zbog neuplaćivanja doprinosa, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije pojašnjavaju da je riječ o redovitoj aktivnosti, koju Zavod proteklih osam godina provodi u suradnju s Poreznom upravom.

“Opomene koje spominjete su redovita aktivnost a odnose se na neuplaćene doprinose za prethodne mjesece. Radi se o dugovanjima koja su, nisu to dugovanja za 3. mjesec već za mjesec veljaču ili za neke ranije mjesece”, rekla je Ban.

Savjetnik predsjednika Vlade HNK Darko Juka je naglasio kako, budući da, bez obzira na ovakvo stanje, nije donesen nikakav drugačiji propis ili mjera koja bi imala zakonsku snagu te time promijenila postupanje Zavoda, Zavod je dužan provoditi važeće propise.

“Upravna i izvršna tijela Zavoda nemaju mjerodavnost ni utjecaj promjene tih propisa što znači ni promjene u primjeni tih propisa”, rekao je Juka.

Jedino tijelo koje ima ovlasti mijenjati ovakve odluke jeste Federalno ministarstvo zdravstva koje, za sada, nije najavilo takve poteze. Ono što jeste sigurno je da svatko, bez obzira ima li zdravstveno osiguranje ili ne, neće ostati bez medicinske pomoći ako je riječ o hitnom slučaju.