Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je novu naredbu, prema kojoj se redukuje dozvoljeni broj osoba na otvorenom i zatvorenom prostoru, a s ciljem daljnjeg praćenja situacije i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane koronavirusom.

U skladu sa naredbom, na otvorenom smije biti najviše do 50 ljudi, a u zatvorenom najviše do 25, s tim da se sva okupljanja moraju vršiti u prostoru koji omogućuje distancu od najmanje 2 metra. Izuzetak od te naredbe imaju održavanje sjednica i radnih tijela Skupštine HNK-a, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Takođe, istaknuto je kako je obavezno nošenje zaštitnih maski za lice u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom ukoliko se ne može držati preporučena distance od 2 metra između osoba. Takođe, obavezno je nositi maske za lice u školama za sve učenike od 5. razreda nadalje.

Krizni štab je zabranio sve vannastavne aktivnosti na teritoriju HNK-a.

Takođe, zadužuju se inspekcije organizovane pri mjerodavnim ministarstvima u HNK-u odnosno mjerodavni opštinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naredbi i sprječavanja širenja Kovid-19.

Osim toga, mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave obavezne su formirati i inspekcijske timove koje čine dva inspektora koji će uz asistenciju policijskih službenika vršiti kontrolu provedbe naloženih mjera i izricati sankcije u skladu sa važećim propisima.

Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo HNK-a da kontinuirano prati epidemiološku situaciju u HNK-u te u skladu s tim predlaže daljnje mjere u cilju sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, saopštio je Krizni štab.