Nezavisni sindikat zaposlenika Svečilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) oglasili su se danas saopćenjem u kojem zahtijevaju od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK da im dostavi rješenja o reprezentativnosti sindikata.

“Ovim putem od navedenog kantonalnog Ministarstva zahtijevamo da odmah postupi u skladu s odredbama Zakona o radu i sindikatima konačno dostavi Rješenja o reprezentativnosti, te pozivamo Vladu HNK da odmah započnemo proces pregovaranja novog Kolektivnog ugovora”, stoji u saopćenju navedenih sindikata.

Navedeni sindikati koji predstavljaju preko 2500 članova zajedničkim saopćenjem izražavaju veliko nezadovoljstvo i ogorčenje prema Vladi HNK i kantonalnom Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi zbog, kako navode, “smišljenog i namjernog odugovlačenja donošenja Rješenja o reprezentativnosti sindikata te otpočinjanja pregovora s predstavnicima sindikata oko donošenja novog Kolektivnog ugovora za zdravstvo HNK”.

Sindikat radnika zaposlenih u kantonalnom zdravstvu inače predstavlja 11 organizacija, i to Kantonalnu bolnicu Dr. Safet Mujić Mostar, Opću bolnicu Konjic, Dom zdravlja Mostar, Dom Zdravlja Rama, Dom zdravlja Stari Grad Mostar, Zavod za javno zdravstvo HNK, Dom zdravlja Čapljina, Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Stolac Uzunovići, Zavod za javno zdravstvo F/BIH- OJ Mostar i Dom zdravlja Prozor Šćipe.