Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio apelaciju Bejtulaha i Jakupa Ilajizija protiv Republike Srpske, koja im je ovom odlukom dužna isplatiti nadoknadu štete zbog miniranja kuće u Gradišci 1993. godine, otvoreno je pitanje: Može li ta presuda da pokrene lavinu sličnih apelacija na negativne odluke nižih sudova o zahtjevima za nadoknadu štete.

Odlučujući o apelaciji Bejtulaha i Jakupa Ilajizija koji su Republiku Srpsku tužili zbog miniranje kuće u Gradišci 1993. Godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je povrede Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Nakon višegodišnje pravne borbe, utvrđeno je da im Republika Srpska mora isplatiti odštetu u iznosu od 39 000 KM sa zateznim kamatama i troškovima postupka.

Iz Pravobranilaštva Republike Srpske nisu odgovorili na upit koliko je ranijih tužbi za nadoknadu ratne štete u RS te može li se ovaj slučaj odraziti na ostale slične predmete. Pravni stručnjaci ističu da je svaki slučaj zaseban, te da konkretna odluka može biti značajna za postupke koji su već pred redovnim sudovima ili su sada u fazi podnesene apelacije, ali samo ako su potpuno slične i činjenične okolnosti. Advokat Ifet Feraget ističe da je presudna stvar u konkretnom slučaju što nije bilo efektivne istrage.

U ovom slučaju apelant je bio aktivan nakon štetnog događaja što je, kaže advokat Jovana Kisin, takođe veoma bitno u sudskoj ocjeni. Napominje i da su zahtjevi za nadoknadu ratne štete odavno istekli.