Evropski sud za ljudska prava u Strazburu dao je rok bh vlastima za provođenje presude Sejdić Finci – 1. septembar. Pozivaju institucije da se do tog datuma pripremi Nacrt prijedloga izmjena Ustava i Izbornog zakona. Vijeće ministara BiH danas je konstatovalo da Interresorna radna grupa radi na izmjenama Izbornog zakona. Međutim, postavlja se pitanje šta ona može uraditi, ako sve zavisi o predsjednicima stranaka koje čine većinu u Parlamentu?

Vijeće Evrope u svom pozivu bh vlastima nije reklo ni ako možete, ni trebali biste….nego je dalo striktni rok za Nacrt prijedloga izmjene Ustava i Izbornog zakona, kaže Jakob Finci. Ono što je BiH trebala uraditi prije više od 10 godina, sada ima rok dva mjeseca i opravdanja više, dodaje Finci, ne može biti.

A problema je mnogo i čine se nerješivim. Takav utisak javnost stiče nakon gotovo svakog sastanka bh. čelnika. Sve ostaje na pokušaju definisanja onoga oko čega se slažu.

Saglasno se danas Vijeće ministara BiH upoznalo sa Akcionim planom Ministarstva pravde za izvršenje presuda u slučajevima: Zornić, SejdićFinci, Pilav, te Pudarić protiv BiH.

Čelnici stranaka su već u javnim nastupima nagovijestili da je rad Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva zaludan. Ipak, treba sačekati 1.septembar, vidjeti rezultat bh vlasti, ali i odgovor Vijeća Evrope, koje je još 2002.godine uputilo prvu rezoluciju o usklađivanju Ustava i Izbornog zakonodavstva sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kaže profesorica Lada Sadiković.

Razgovori o provedbi presude Sejdić-Finci uglavnom se odvijaju između SDA i HDZ-a, a pravac dvije izborne jedinice, koje primjećuje politolog Denis Čarkadžić, kaže, nije dobar.

Ma šta radile institucije u Bosne i Hercegovine, javnosti u zemlji je poznato da se u njima provodi ono što dogovore predsjednici stranaka. O tome ovisi i hoće li one ispuniti ono što traži Evropski sud za ljudska prava do prvog septembra.