Kriza izazvana pandemijom koronavirusa za mnoge građane Bosne i Hercegovine znači oživljavanje ratnih trauma, izjavio je Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva. Pitali smo zvaničnike, ali i građane, kako pandemija i mjere koje su bile na snazi utiču na mentalno zdravlje stanovništva.

Prema mišljenju stručnjaka, samoizolacija i posebne mjere će se uveliko odraziti na mentalno zdravlje stanovništva. Psiholog Jasna Bogdanović Curić smatra da će se to tek vidjeti u nekoj bliskoj budućnosti, pa bi tako mogli imati i takozvani post korona sindrom.

O psihološkim posljedicama razgovaralo se i u civilnim štabovima. Iz Federalnog ministarstva zdravstva tvrde kako su od početka pandemije ozbiljno pristupili ovom problemu. Građanima su kroz kol centre omogućili psihološku podršku.

Posljedice pandemije ne mogu se liječiti kratkotrajno, dodaje Čerkez, stoga će ovakva praksa pružanja psihološke podrške biti nastavljena i u narednom razdoblju.

Čuvati mentalno zdravlje i biti sabran tokom i nakon pandemije korona virusa važno je skoro jednako kao i pridržavati se uputa i savjeta Svjetske zdravstvene organizacije i nadležnih institucija.