Nurija Hodžić, iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS rekao je da je do sada broj nezaposlenih u ovom kantonu porastao za 362, prema prema podacima JU Službe za zapošljavanje KS.

”Od 18. marta, odnosno od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u KS, prema podacima JU Služba za zapošljavanje KS, do danas broj nezaposlenih osoba je porastao za 362”, rekao je Hodžić.

”Znamo da će posljedice koronavirusa biti velike po globalnu ekonomiju, a samim tim i po privredu u našoj zemlji. Za ovaj kratak period broj nezaposlenih porastao je za 362 osobe, što nisu nimalo optimistični podaci”, upozorio je Hodžić.

Dodao je kako je teško reći koliko bi osoba moglo ostati bez posla zbog pandemije uzrokovane novim tipom koronavirusa.

Hodžić je rekao kako će Vlada KS kroz Koordinaciono tijelo za formiranje mjera zaštite i oporavka privrede i poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom koronavirusom, u saradnji s drugim nivoima vlasti, poduzeti sve mjere koje bude imala na raspolaganju da zaštiti radnike i privredu u KS.

Pitanje upućeno Ministarstvu odnosilo se na to kako se u ovom trenutku prijaviti na biro za zapošljavanje te pojasnio kako nema potrebe da sugrađani dolaze u biroe i stvaraju gužve, već to mogu uraditi preko elektronske pošte.

Hodžić je rekao i kako je naknada koju isplaćuje JU Služba za zapošljavanje KS mjesečno iznosi 377 KM, a dužina isplate naknade definisana je dužinom prethodnog radnog staža prije prijave na biro.

”Nezaposleni, također ostvaruje i pravo na zdravstvenu zaštitu preko JU Služba za zapošljavanje KS”, rekao je Hodžić.