Odgovor na katastrofe, uključujući prevenciju širenja virusa korona, mora uključiti sveobuhvatni socioekonomski efekat koji katastrofe imaju na stanovništvo i privredu, ocijenio je zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Suhrob Hošmuhamedov.

“Da bi se to postiglo potrebne su inkluzivne i ojačane institucije u svim sektorima, od zdravstva i civilne zaštite do institucija tržišta rada, centara za socijalnu zaštitu i škola, a kako bi se koordinisano reagovalo i izgradila otpornost društva”, ocijenio je Hošmuhamedov u autorskom tekstu.

Prema njegovim riječima, potrebno je unaprijediti efikasnu koordinaciju i upravljanje informacijama, što je oblast koja i dalje ostaje glavna prepreka efikasnom upravljanju rizicima od katastrofa u BiH.

Hošmuhamedov je ocijenio da je potrebno nadograditi kapacitete sektora civilne zaštite, zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, te ostalih sektora na lokalnom nivou koji su se pokazali nedovoljnima, a pod izuzetnim su pritiskom od početka katastrofe.

“BiH mora razviti sistem smanjenja rizika od katastrofa zasnovan na višesektorskom pristupu, snažnoj vertikalnoj i horizontalnoj međuinstitucionalnoj koordinaciji, modernim alatima, tehnologijama i znanju”, naglasio je Hošmuhamedov.

Prema njegovim riječima, sistem bi trebao biti integrisan u razvojne strategije i programe, a nakon toga slijedi odgovarajuće ulaganje u prevenciju i spremnost.

On je upozorio da neće biti moguće postići održivi ekonomski oporavak, ako se ne ispune ti preduslovi.

“UNDP od početka krize virusa korona podržava sve nivoe vlasti kroz nabavku hitne medicinske opreme i zaliha i koordinacijom cjelokupne pomoći u hitnim slučajevima. Nažalost, situacija sa pandemijom Covid-19 u zemlji pokazuje da je potrebna dodatna podrška”, rekao je Hošmuhamedov.

Agencije Ujedinjenih nacija pokrenule su 2019. godine zajednički program Vlade Švajcarske i UN-a pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofa u BiH za održivi razvoj”. Vlada Švajcarske finansira ovaj program koji sprovode UNDP, UNICEF, UNFPA, UNESKO i FAO. Zajednički program Vlade Švajcarske i UN-a na smanjenju rizika od katastrofa pruža podršku za najugroženije kategorije i deset visokorizičnih lokalnih zajednica u pripremi i prilagođavanju rizicima od katastrofa u različitim sektorima. Cilj je izgraditi snažno lokalno vlasništvo i vođstvo nad procesom smanjenja rizika od katastrofa.