Konzorcijum ponuđača koji čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut “Ruđer Bošković” i Agronomski fakultet iz Zagreba izabrani su za posao mjerenja radioaktivnosti na području opštine Dvor, gdje Hrvatska namjerava da gradi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

U hrvatskom Fondu za finasiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško Srni je potvrđeno da je ovaj konzorcijum izabran u postupku javne nabavke za izradu dokumentacije i sprovođenje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Na javni poziv za dio javne nabavke, koji se odnosi na mjerenje radioaktivnosti, stigla je samo ponuda ovog konzorcijuma vrijedna 3,87 miliona kuna /blizu milion KM/.

Iz Fonda su naveli da su u toku dvije javne nabavke, od kojih je jedna za izradu dokumentacije i sprovođenje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a druga za uslugu agencije za sprovođenje PR aktivnosti na projektu uspostavljanja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

“Nabavka vezana uz izradu dokumentacije i sprovođenje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je u završnoj fazi, a za sada je objavljen odabir najpovoljnijeg ponuđača za drugu grupu poslova prema dokumentaciji za nadmetanje. Kao najpovoljniji ponuđač odabrana je zajednica ponuđača Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i Univerzitet u Zagrebu, Agronomski fakultet”, rekli su iz Fonda.

U Fondu napominju da je odluka o odabiru objavljena na stranicama Elektronskog oglasnika javne nabavke, kao i da će izbor ostalih ponuđača po ovom postupku biti objavljen nakon odabira.

Za nabavku usluge PR agencije objavljen je otvoreni postupak javne nabavke, a rok za dostavljanje ponuda je 10. septembar.

Uprkos protivljenju građana sa obje strane rijeke Une, kao i predstavnika lokalnih vlasti u slivu rijeke Une u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Vlade Unsko-sanskog kantona, vlasti Republike Srpske i BiH, Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško” odlaže u kasarni Čerkezovac, u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Na ovoj lokaciji bi, osim radioaktivnog otpada iz Nukelarne elektrane Krško, bio smješten i postojeći institucionalni otpad