Hrvatska je na lokaciji Čerkezovac, gdje planira izgraditi skladište za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Opštini Dvor, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, postavila seizmografsku stanicu. To je mjerni instrument koji automatski mjeri i bilježi jačinu, smjer i vrijeme trajanja pomjeranja tla. U Bosni i Hercegovini su ovaj potez susjeda shvatili kao nastavak aktivnosti Republike Hrvatske ka uspostavljanju spornog skladišta.

Aktivnosti Hrvatske u izgradnji centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori su intenzivne i najnoviji potezi susjeda nisu nas ni najmanje iznenadili, kaže načelnik Novog Miroslav Drljača. Prema njegovim riječima, krajnja želja Hrvatske je ne samo izgradnja skladišta za nuklearni optad, nego nuklearne elektrane, jer će ona u Krškom za 20 godina biti zatvorena.

Bosna i Hercegovina je sve aktivnosti Republike Hrvatske o ovom pitanju, nažalost, pasivno posmatrala. Tek nedavno je formiran ekspertni tim koji bi trebao analizirati postojeće stanje i da Savjetu ministara i pravnom timu predloži konkretne korake kojim bi se spriječila uspostava centra na Trgovskoj Gori.

Ovaj problem je kao možda nijedan do sada ujedinio sve u Bosni i Hercegovini. I političare i nevladine organizacije i građane. Takođe, u borbi protiv uspostave centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada na ovoj lokaciji su i građani i političari iz gradova koji se nalaze u Hrvatskoj, a u blizini su Trgovske gore. Do sada je održano više protesta i jednih i drugih, međutim to još nije polučilo željene rezultate.

Novljani s kojima smo razgovarali kažu da se plaše najgoreg scenarija. Kažu da će, ukoliko dođe do izgradnje centra na Trgovskoj Gori, dosadašnji način života na ovim prostorima biti zauvijek promijenjen.

Za sljedeću sedmicu je zakazan novi sastanak ekspertnog tima na kojem bi se mogli definisati prvi konkretni koraci koje će preduzeti Bosna i Hercegovina u vezi sa sprečavanjem izgradnje centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori.