Zrakoplovnu nesreću koja se nedavno dogodila na Kozari, a kojom prilikom su poginula dva člana posade, istraživat će povjerenstvo koje je imenovao ministar prometa i komunikacija u Vijeću ministara Vojin Mitrović.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, u skladu sa članom 108. Zakona o zrakoplovstvu BiH, imenovao je četveročlano povjerenstvo na čelu s glavnim istražiteljem Salkom Begićem povodom zrakoplovne nesreće sportskog zrakoplova Piper 28 koja se 10. prosinca ove godine dogodila na području planine Kozara.