Indeks proizvođačkih cijena (PPI) u eurozoni porastao je u aprilu za jedan posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su na snazi i dalje mjere protiv pandemije koronavirusa,saopštio je Statistički ured EU (Eurostat).

Prema najnovijim podacima, PPI u EU povećao se za 0,9 posto u aprilu u odnosu na prethodni mjesec te za 7,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Indeksu proizvođačkih cijena u eurozoni porastao je za jedan posto u aprilu u odnosu na prethodni mjesec te za 7,6 posto u odnosu na april 2020. godine.

U zemljama Evropske unije, PPI je u aprilu sa 6,2 posto najviše porastao u Irskoj, a potom slijede Španija s 2,9 posto i Estonija s 2,1 posto.

Eurozona je monetarna unija 19 država članica EU koje su usvojile euro kao svoju primarnu valutu i jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

Cilj istraživanja Indeksa proizvođačkih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda koje preduzeća proizvode i prodaju na domaćem tržištu.