U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, zvanično počinje primjena projekta “e-beba”. Time je zaokružen projekat kojim je obuhvaćeno 12 porodilištva, a do sada je u tom sistemu registrovano 350 beba.

Projekat “e-beba” omogućuje roditeljima da cjelokupan proces prijave djeteta pokrenu i završe u porodilištu, nakon čega na adresu prebivališta dobijaju besplatno, prve dokumente za svoje dijete, i to – izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i prijavu na zdravstveno osiguranje.